Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Αγιασμοί σε Σχολεία


Με την έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς οι πατέρες της Μονής προθύμως ανταπεκρίθησαν στην πρόσκληση των Εκπαιδευτικών των Σχολείων της περιοχής, προς τέλεσιν του καθιερωμένου Αγιασμού ευλογίας των εργασιών των.
Έτσι, πατέρες της Μονής αγίασαν:
τα Δημοτικά Μαρασλείου
το 26ο Γυμνάσιο και το 26ο Λύκειο Μαρασλείου
καθώς και τα
46ο Λύκειο επί της οδού Π.Κυριακού
2ο Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο επί της οδού Π.Κυριακού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Αγιασμό του 26ου Γυμνασίου-Λυκείου παρέστησαν και η Προϊσταμένη του Γραφείου της περιοχής και η Σύμβουλος Παιδαγωγικών.


Να σημειωθεί ότι ειδικώς με τα Σχολεία Μαρασλείου η Μονή μας συνδέεται με στενούς δεσμούς, δεδομένου του ότι κατά το 1875 ο Ηγούμενος Αρχιμ.Αρτέμιος Τσιριγώτης προσέφερε τα 10 στρέμματα γης, που εχρειάζοντο, ώστε επ’αυτών να ανοικοδομηθεί το Συγκρότημα των Εκπαιδευτηρίων και του Διδασκαλείου της Μαρασλείου.
Τό ιστορικό αυτό γεγονός το αναφέρουν ευγνωμόνως τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στις Ιστοσελίδες τους, αλλά και μέσα στό εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα πάντοτε εντάσσουν Θ.Λειτουργίες, Ακολουθίες και ξεναγήσεις στο χώρο της Μονής.
Επί τη ευκαιρία, δημοσιεύουμε και Σιγίλλιον του Πατριάρχου Αγ.Γρηγορίου Ε’με το οποίο επικυρώνει και επιβραβεύει την απόφαση της Μονής Πετράκη κατά το 1807, να αναλάβει αυτή τη συντήρηση της Σχολής Ντέκα στην Αθήνα.