Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Πανηγύρεις τῶν ἡμερῶν

Την Τρίτην 6ην Δεκεμβρίου 2011, εορτήν του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, πανηγυρίζουν δύο Μετόχια της Μονης μας, αφιερωμένα επ’ ονόματί του.
Θα τελεσθούν οι εξής Ι.Ακολουθίαι:


Μετόχιον Αγ.Νικολάου Καβουρίου, στην περιοχή Βουλιαγμένης, πλησίον Ξενοδοχείου "Apollon Divani", οδ.Ηλιου και Αγ.Νικολάου.
Πανηγυρικός Εσπερινός την Δευτέραν 5 Δεκεμβρίου ώραν 6.00΄ μμ
Περιφορά της Ι.Εικόνος ώραν 7.00΄ μμ

Θ.Λειτουργία μετά Αρτοκλασίας την κυριώνυμον ημέραν 7.00΄-10.00΄ πμ


Μετόχιον Αγ.Νικολάου Ρηγίλλης, παραπλεύρως του Parking του Ωδείου Αθηνών, οδ.Ρηγίλλης 18 έναντι-δίοδος, 100μ.

Πανηγυρικός Εσπερινός την Δευτέραν 5 Δεκεμβρίου ώραν 6.00΄ μμ και εν συνεχεία Παράκλησις του Αγίου

Θ.Λειτουργία μετά Αρτοκλασίας την κυριώνυμον ημέραν 7.30’-10.30’ πμ
Το δε απόγευμα 5.00΄ μμ Παράκλησις του Αγίου.