Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

Παρασκευή 23.12.2011  
6.00'-8.30'πμ  Ὄρθρος καὶ Μεγ.Ὧρες των Χριστουγέννων.
6.00'μμ Ἑσπερινός.
9.00'μμ Μικρὸν Ἀπόδειπνον.

Σάββατον 24.12.2011
6.00'-8.10'πμ  Ὄρθρος καὶ Θ.Λειτουργία Ἰω.Χρυσοστόμου.
6.00'μμ Μέγας Ἑσπερινός.
9.00'μμ Μικρὸν Ἀπόδειπνον.

Κυριακὴ 25.12.2011 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
6.00'-9.00'πμ  Ὄρθρος καὶ Θ.Λειτουργία Μεγ.Βασιλείου.
6.00'μμ Ἑσπερινός.Δευτέρα 26.12.2011 Σύναξις της Θεοτόκου
6.00'-8.10'πμ  Ὄρθρος καὶ Θ.Λειτουργία.
6.00'μμ Ἑσπερινός.
9.00'μμ Μικρὸν Ἀπόδειπνον.

Παρασκευή 30.12.2011  
6.00'-8.00'πμ  ρθρος κα Θ.Λειτουργία.
6.00'μμ
σπερινός.
9.00'μμ Μικρ
ν πόδειπνον καὶ ἐν συνεχείᾳ
Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἕως
2.00'πμ.

Σάββατον 31.12.2011

6.00'-8.00'πμ 
ρθρος κα Θ.Λειτουργία ω.Χρυσοστόμου.
6.00'μμ
σπερινός.
9.00'μμ Μικρ
ν πόδειπνον.

Κυριακ
01.01.2012   ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
7.00'-10.00'πμ 
ρθρος κα Θ.Λειτουργία Μεγ.Βασιλείου,
προεξάρχοντος τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς.
(τὸν ἀσθενοῦντα Καθηγούμενον θὰ ἀναπληρώση
ὁ ἐκ τῶν πρεσβυτῶν τῆς Μονῆς Ἀρχιμ.Ἀντώνιος Ἀβραμιώτης)

6.00'μμ
σπερινός.