Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Πρόγραμμα Ἀγρυπνιῶν Ἔτους 2012

Μὲ τὴν εὐλογία τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν καὶ τὴν ἐνθαρρυντικὴ συμμετοχὴ τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐφέτος διανύουμε τὸ 10ο ἔτος ἀπὸ τῆς καθιερώσεως κατὰ μῆνα μιᾶς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας.

Καὶ ἡ προσπάθεια αὐτὴ συνεχίζεται διότι, ὄχι μόνον εἶναι μέσα στοὺς κανόνες τῆς μοναχικῆς μας ζωῆς, ἀλλὰ καὶ διότι μεγάλος ἀριθμὸς πιστῶν εὑρίσκουν τὴν δυνατότητα νὰ προσεύχονται μὲ κατάνυξη καὶ νά ἀσκοῦνται στὸ πνεῦμα τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος.

Ἔχει διαπιστωθῆ, ὅτι, ἐὰν δὲν ἀγρυπνοῦμε, δὲν πιστεύουμε, δὲν προσευχόμεθα, δὲν μελετοῦμε τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν μεταλαμβάνουμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτύχουμε κάτι σπουδαῖο στὴν διαδρομή μας γιὰ τὴν Βασιλεία Του.

Ἐφέτος οἱ Ἱερὲς Ἀγρυπνίες θὰ εἶναι ἀφιερωμένες σὲ Ἀποστόλους καὶ Ἱεράρχες, εἰς τοὺς στυλοβάτας αὐτοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας, σ᾿ αὐτούς, ποὺ ἔγιναν μεγάλοι διδάσκαλοι, θεμελιωτὲς καὶ φρουροὶ τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Ἡ ζωή τους καί ἡ διδασκαλία τους εἶναι αἰώνιες ἀλήθειες, πάνω στὶς ὁποῖες ὀφείλουμε νὰ κτίσουμε τὴν πνευματική μας ὑπόσταση.

Ἀλλά, γιὰ νὰ τοὺς κατανοήσουμε καὶ νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ τὴ σπουδὴ στὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα του πρέπει νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ δρόμο ποὺ ξεκίνησαν καὶ αὐτοί, τὸν δρόμο  τῆς ὑπακοῆς, τῆς ταπεινώσεως, τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἄσκησης. Εἶναι ἀρετὲς δεδοκιμασμένες. Ἂν βιωματικὰ τὶς προσεγγίσουμε, θὰ νοιώσουμε τὴ φωνή τους νὰ ξυπνάει τὸ εἶναι μας καὶ θὰ ἀναπνεύσουμε τὸ ὀξυγόνο τῆς θείας Χάριτος, ποὺ μᾶς χαρίζει μιὰ καινούρια ζωὴ σὰν τὴν δική τους. 

Διὰ τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον
Ὁ Καθηγούμενος
Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Μπιζαούρτης

Ἰανουάριος 2012
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
(Τρίτη 24 πρός Τετάρτη 25)

Φεβρουάριος 2012
Ἅγιος Πολύκαρπος Σμύρνης
(Τετάρτη 22 πρός Πέμπτη 23)

Μάρτιος 2012    
Ἅγιος Ὑπάτιος Γαγγρῶν
(Παρασκευή 30 πρός Σάββατο 31)

Ἀπρίλιος 2012
Ἅγιος Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Μάρκος 
(Τρίτη 24 πρός Τετάρτη 25)

Μάϊος 2012
Ἅγιος Πατρίκιος Προύσσης
(Παρασκευή 18 πρός Σάββατο 19)

Ιούνιος 2012
Ἅγιος Μεθόδιος Πατάρων
(Τρίτη 19 πρός Τετάρτη 20)

Ιούλιος 2012
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 
(Παρασκευή 13 πρός Σάββατο 14)

Αύγουστος 2012
Ἅγιος Τίτος Γορτύνης
(Παρασκευή 24 πρός Σάββατο 25)
 
Σεπτέμβριος 2012    
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος
(Τρίτη 25 πρός Τετάρτη 26)

Οκτώβριος 2012
Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀριστόβουλος
(Τρίτη 30 πρός Τετάρτη 31)

Νοέμβριος 2012
Ἅγιος Πέτρος Ἀλεξανδρείας
(Παρασκευή 23 πρός Σάββατο 24)

Δεκέμβριος 2012
Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος
(Τετάρτη 19 πρός Πέμπτη 20)