Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2012

Πέμπτη 05.01.2012
6.00'-10.30'πμ  Ὄρθρος, Μ.Ὧρες, Ἑσπερινὸς, μὲ Θ.Λειτουργίαν Μ.Βασιλείου, Μ.Ἁγιασμός.
6.00'μμ Μέγα Ἀπόδειπνον μετὰ Λιτῆς.

Παρασκευὴ 06.01.2012    ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
7.00'-10.45'πμ 
ρθρος, Θ.Λειτουργία ω.Χρυσοστόμου, Μ.Ἁγιασμός.
6.00'μμ
σπερινός.
9.00'μμ Μικρ
ν πόδειπνον.

Σάββατον 07.01.2012   Τιμίου Προδρόμου
6.00'-8.10'πμ 
ρθρος κα Θ.Λειτουργία.
6.00'μμ
σπερινός.
9.00'μμ Μικρ
ν πόδειπνον.