Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ὁ Κύκλος Νεότητος του Αγ.Νικολάου Καβουρίου


.
Μετά την Θ.Λειτουργία του Σαββάτου 21.01.2012.
Κύκλος Οικοδομης Νέων.
Με τον Μετοχιάρη αδελφό της Μονής π.Αλέξιο.