Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Ἑορτασμὸς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἐκκλησιασμὸς τῶν Μαρασλείων Σχολείων γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴ Μονὴ μας.