Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

ΚΤΙΤΟΡΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Την Τρίτην 7 Φεβρουαρίου 2012, μετά τον Εσπερινόν, ώραν 6 μμ, θα τελεσθή το καθιερωμένον ετήσιον κτιτορικόν Μνημόσυνον εις τον Καθολικόν της Ιεράς Μονής μας, εις τιμήν και μνήμην του μακαριστού κτίτορος και πρώτου Καθηγουμένου αυτης Παρθενίου του Πετράκη, Ιερομονάχου και Ιατρού, του εκ Δημητσάνης (+1686), καθώς και των λοιπων διατελεσάντων Ηγουμένων της Μονής.
Το Ι.Μνημόσυνον θα τελεσθή κατά το Αγιορειτικόν Τυπικόν, με τον σχετικόν νεκρώσιμον Κανόνα, προεξάρχοντος του Αγίου Καθηγουμένου και τη συμμετοχη των Ηγουμενοσυμβούλων και όλων των Πατέρων της Μονης.

Μετά την Απόλυσιν ο Αγιος Καθηγούμενος  θα δεξιωθη τους πατέρας και προσκυνητάς εις το Αρχονταρίκι της Μονής, όπου θα προσφερθούν και τα κόλυβα.