Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Η χειροτονία του Καθηγουμένου Πετράκη

από τον Ιστότοπο Εκκλ.Ειδήσεων  Romfea