Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

ο Θεοφιλέστατος Θαυμακού στους Χαιρετισμούς
Την Παρασκευήν, 23.03.2012 

ο Θεοφιλέστατος Θαυμακού 

θα προστεί στην Ακολουθίαν των Χαιρετισμών 

στην Μονήν Πετράκη 

ώραν 7.00'μμ έως 8.30'μμ.