Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Ακολουθίες της Ε' Εβδομάδος των Νηστειών


Την Δευτέραν, 26.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  6.00'πμ έως 8.30'πμ.
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Τρίτην, 27.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  6.00'πμ έως 8.30'πμ.
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Τετάρτην, 28.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός & Προηγιασμένη 6.00'πμ έως 9.20'πμ.
* Μικρόν Απόδειπνον και Μ.Κανών 6.00'μμ έως 7.30'μμ.

Την Πέμπτην, 29.03.2012 του ΜΕΓ.ΚΑΝΟΝΟΣ θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός & Προηγιασμένη 6.00'πμ έως 9.30'πμ. 
Λειτουργοῦντος τοῦ Καθηγουμένου Θεοφιλεστάτου Θαυμακοῦ.
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Παρασκευήν, 30.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός & Προηγιασμένη 6.00'πμ έως 9.00'πμ.
* Μικρόν Απόδειπνον & ο Ακάθιστος Ύμνος 7.00'μμ έως 9.00'μμ.
* ΑΓΡΥΠΝΙΑ επί τη μνήμη Αγ.Υπατίου Επισκ.Γαγγρών. Ἤτοι: Ὄρθρος-Ἀκάθιστος Ὕμνος-Θ.Λειτουργία 9.00'μμ. έως 02.00'πμ.
Ο Θεοφ.Θαυμακοῦ θα χοροστατήσει στον Όρθρο και θα τελέσει την Θ.Λειτουργία.

Το Σάββατον, 31.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος & Θ.Λειτ.Ιω.Χρυσοστόμου 6.00'πμ έως 8.10'πμ.
* Εσπερινός  6.00'μμ έως 7.00' μμ.

Την Κυριακήν Ε'Νηστειών, 01.04.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Θ.Λειτ.Ιερού Χρυσοστόμου, 7.00'πμ έως 10.15'πμ.
* Καταν.Εσπερινός & Ομιλία Ηγουμένου 6.00'μμ έως 7.30'μμ.