Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ακολουθίες της ΣΤ' Εβδομάδος των Νηστειών


Την Δευτέραν, 02.04.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  6.00'πμ έως 8.30'πμ.
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Τρίτην, 03.04.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  6.00'πμ έως 8.30'πμ.
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Τετάρτην, 04.04.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός & Προηγιασμένη 6.00'πμ έως 9.00'πμ.
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Πέμπτην, 05.04.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  6.00'πμ έως 8.30'πμ. 
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Παρασκευήν, 06.04.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός & Προηγιασμένη 6.00'πμ έως 9.00'πμ.
* Μικρόν Απόδειπνον & ο Κανών του Λαζάρου 6.00'μμ

Το Σάββατον του Λαζάρου, 07.04.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος & Θ.Λειτουργία 6.00'πμ έως 8.10'πμ.
* Εσπερινός  6.00'μμ έως 7.00' μμ.
* Μικρόν Απόδειπνον  9.00'μμ έως 9.30' μμ.

Την Κυριακήν των Βαϊων, 08.04.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος & Θ.Λειτουργία, 7.00'πμ έως 10.00'πμ.
* Νυμφίος  7.30'μμ