Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

ο Θεοφ.Θαυμακού εις Άνω Κηφισιά

Στην Θ.Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Αρχιμ.Δωρόθεος Κιούσης, π.Ιω.Παντελίδης, διάκ.Μάριος Μακρίδης.
Συμπροσηύχετο στο Ι.Βήμα ο Σεβ.Περγάμου Ιωάννης. Κατά τήν λήξιν δε της Θ.Λειτουργίας εψάλη τρισάγιον δια την προσφάτως αποβιώσασαν αδελφή του Αγαθονίκην.