Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Επίσκεψη εξ Αμερικής

Ένας εκλεκτός αδελφός της Μονής βρίσκεται τις μέρες αυτές και φιλοξενείται στην Μονή και μετέχει στην λειτουργική ζωή της.
Πρόκειται για τον εξ Ερετρείας καταγόμενο Αρχιμ.Παντελεήμονα Μανουσάκη, ο οποίος έχει διακριθεί στον επιστημονικό χώρο Αμερικής και Αυστραλίας, με την ειδικότητα του Καθηγητή Φιλοσοφίας, και δεν παραλείπει κάθε χρόνο να προστρέχει με εμφανή πνευματική δίψα και φιλάδελφα αισθήματα στην Μονή της μετανοίας του.
Συνοδό του, τα τελευταία χρόνια, έχει και έναν μαθητή και πνευμ.τέκνον του, τον ιεροσπουδαστή Ηλία Ανδρέου, ο οποίος και αυτός φιλοξενείται στην Μονή και διακονεί προθύμως στις Ακολουθίες.
Χαιρόμεθα ιδιαιτέρως και ευχόμεθα "καλή διαμονή" και  "πλούσια πνευματική ανατροφοδότηση", ώστε να συνεχίσουν την αποστολή τους στο άλλο ημισφαίριο, μεταδίδοντας την μαρτυρία της Ορθοδόξου Παραδόσεως σ'έναν κόσμο αλλοτριωμένο και "πελαγωμένο" μέσα στην υλική ευημερία του...