Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Μαράσλειο Ειδικό Σχολείο

Ως κατακλείδα στην Σχολική Χρονιά και στην ένθερμη παιδαγωγική συμπαράσταση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι Εκπαιδευτικοί του Μαρασλείου Ειδικού Σχολείου προγραμμάτισαν εκκλησιασμό με Ευχέλαιο για τους μαθητές τους.
Ήταν μια εκδήλωση γεμάτη γαλήνη και παρηγοριά ψυχής, γεμάτη στοργή για τις ψυχές των παιδιών αυτών, που ξεκινούν τη ζωή με ιδιαίτερο αγώνα.
Μετά την Ακολουθία, παρέμειναν για λίγη ώρα στην αυλή, όπου τους προσεφέρθη μικρό κέρασμα και δόθηκε η ευκαιρία επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους πατέρες της Μονής.