Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Μνημόσυνο Γέροντος Ζωσιμά

Το Σάββατον 28 Ιουλίου 2012 θα τελεσθεί στην Μονήν Πετράκη το Μνημόσυνον του μοναχού Ζωσιμά κατά την Θ.Λειτουργίαν 6.00'-8.00'πμ επί τη διετία από της εκδημίας του.