Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

οι Αγρυπνίες των Μονών

Οι μοναχοί είναι ταγμένοι να ζουν με την προσευχή και τη θεία Λατρεία.
Να ζουν με τον Θεό και τους Αγγέλους και τους Αγίους, που κάθε μέρα στολίζουν και φωτίζουν το νοητό στερέωμα της ορθοδόξου ζωής.
Γι'αυτό, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τελούν και Αγρυπνίες, ώστε να τονισθεί αυτή η αποστολή τους και να ανανεωθεί το χρώμα της υπερκοσμιότητός τους..

Οι λαϊκοί, έχουν πλείστες φροντίδες, που τους αποσπούν από τον μεγάλο αυτό σκοπό.
Ωστόσο, αποβλέπουν προς τους μοναχούς, διότι εκεί πιστοποιούν το πρότυπο και την ουσία της ανθρωπίνης ζωής.
Και οι μοναχοί ατενίζουν προς τα ουράνια, και ζηλεύουν και τείνουν και επιζητούν την αγγελική, άφθαρτή, αμέριμνη και ανώλεθρη ζωή, μέσα στην δοξολόγηση και την έκθαμβη θέα της μεγαλωσύνης του Απείρου και Ακτίστου Θεού.

Μετέχοντας, λοιπόν, στις Αγρυπνίες, οι λαϊκοί γίνονται λίγο μοναχοί! Μεταλαμβάνουν της χάριτος της αγγελικής βιοτής.
Είθε να το ζούμε έτσι όλοι μας..