Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

ο Θεοφ.Καθηγούμενος εις Αγ.Μαρίναν

"πσίρνοντας καιρόν" με τον διάκονον
Μικρά Είσοδος
τα παδιά του Ιερού απαγγέλλουν το "Πιστεύω"