Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

ο Θεοφιλ.Καθηγούμενος εις Κηφισιάν

Πάνδημος ὑπῆρξε καὶ ἐφέτος ὁ ἑορτασμὸς τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἐπίσημης θρησκευτικῆς ἑορτῆς τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς, στὸν ὁμώνυμο περικαλλῆ καὶ ἱστορικὸ Ναό στὸ Κεφαλάρι τῆς Κηφισιᾶς. 

Στὸν κατάμεστο Ἱερὸ Ναό ,τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, συγχοροστατούντων αὐτῷ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου, Καθηγουμένου τῆς παλαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἀσωμάτων Πετράκη. 

Τὸν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ, ὁ ὁποῖος διεξοδικά ἀνέλυσε τὴν ἀνακαινιστική καὶ μεταμορφωτικὴ ἐπίδραση τῆς ἄκτιστης Θείας Χάριτος στὴ ζωή τῶν πιστῶν.  

Ἐν συνεχείᾳ ἐπακολούθησε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Μετάμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος πέριξ τῆς Πλατείας τοῦ  Ἄλσους Κεφαλαρίου, μὲ τὴ συμμετοχή πλειάδος Ἱερέων,τιμητικοῦ  Ἁγήματος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ συνοδείᾳ τῶν Φιλαρμονικῶν τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καὶ τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς. Τὴν πομπὴ ἀκολούθησε σύσσωμο τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο τῆς Πόλης, μὲ ἐπικεφαλής τὸν  Ἐντιμ. Δήμαρχο κ. Νικ. Χιωτάκη , ἐνῷ ἐκατοντάδες πιστοί, ποὺ εἶχαν κατακλύσει τὴν Πλατεία ἀκολούθησαν μὲ τάξη καὶ εὐλάβεια. 

Κατά τὴν ἐπάνοδο τῆς Ἱ.Εἰκόνος στὸν Ἱερὸ Νάο, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας παρουσίασε τοὺς προσκεκλημένους Ἀρχιερεῖς καὶ εὐχαρίστησε τὸν Δῆμο Κηφισιᾶς, τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις καὶ τὰ Σώματα Ἀσφαλείας γιὰ τὴ συμμετοχή τους. 

Κατόπιν ὁ Δήμαρχος Κηφισιᾶς, ἀναφερόμενος στὴν ἄριστη συνεργασία Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας σὲ τοπικό ἐπίπεδο, εὐχαρίστησε τὸν Θεοφιλέστατο Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πετράκη γιὰ τὴ διηνεκῆ προσφορά της στὴν εὑρύτερη περιοχή τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς ( Κοιμητήριο, Ἄλσος Κεφαλαρίου, ἀποκατάστασις προσφύγων στὰ κτήματα Νέας Ἐρυθραίας καὶ Μορτερό ) καὶ τοῦ ἀπένειμε εἰς ἀναγνώρισιν τιμητικὴ ἀναμνηστικὴ πλακέττα. 

Ὁ Θεοφ. Θαυμακοῦ, εὐχαριστώντας τὸν κ. Δήμαρχο για τὴν -ἀντίθετα μὲ τὸ ἀντιεκκλησιαστικὸ πνεῦμα τῶν καιρῶν- φιλόφρονα καὶ εὐγενῆ χειρονομία του, ἐτόνισε ὅτι ἡ Μονή και ἡ Ἐκκλησία θὰ συνεχίσει πάντοτε νὰ προσφέρει, ἀλλά αὐτό θὰ ἦταν ὠφελιμώτερο ἐὰν μποροῦσε νὰ ἀξιοποίησει καλύτερα καὶ χωρὶς ἐμπόδια ἀπὸ τὴν Πολιτεία τὸ ἐναπομεῖναν 4% τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας.   
Αρχιμ.Δωρόθεος Κιούσης, Προϊστάμενος του Ναου Μεταμορφώσεως Κεφαλαρίου.

Χοροστασία κατά τον Εσπερινόν


Επιστροφή από την Λιτάνευσιν
Ο Δήμαρχος προσφωνεί τον Άγιον Καθηγούμενον
Εύγε στον Δήμαρχο Νικ.Χιωτάκην
η τιμητική πλακέττα του Δήμου Κηφισιάς

ο Καθηγούμενος αναφέρεται στον περιεστωτα λαόν
Ο Καθηγούμενος παραλαμβάνει και ευχαριστεί