Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Αγρυπνία στην Μονή Αστερίου

Τελέσθηκε στην Μονή Αστερίου Αγρυπνία επί τη Μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Φωτεινής.