Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Οσ.Βαρσανουφίου


Ο αδελφός της Μονής μοναχοδιάκονος Βαρσανούφιος, που εορτάζει σήμερα, με τον Γέροντά του, Θεοφ.Σαλώνων κ.Αντώνιον, και τον Καθηγούμενον της Μονής, Θεοφ.Θαυμακού κ.Ιάκωβον.
Ευχόμεθα καρποφόρον και θεάρεστον διακονίαν στην Εκκλησίαν και έτι περαιτέρω ευόδωσιν και ανάδειξιν.