Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Απόδοση της Υπαπαντής
εκλεκτός φιλοξενούμενος ο διάκονος Ιωαννίκιος Ζαμπέλης. ετελέσθη δε και Μνημόσυνον του αειμνήστου Αρχιμ.Παγκρατίου Μπρούσαλη, με πρωτοβουλία των πνευματικών παιδιών του, τα οποία εν ευγνωμοσύνη και αφοσιώσει εξακολουθούν και τιμούν την μνήμην του, καθώς εορτάζει σήμερον ο Άγιός του, Παγκράτιος Επίσκ.Ταυρομενίου της Σικελίας.