Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

από την Επέτειο της Χειροτονίας του Θεοφ.Θαυμακού στη Μονή Πετράκη 


Μπορείτε να δείτε και σχετικό Video, το οποίο αυτοπροαιρέτως κινήθηκε να πάρει ο ευσεβής Δημοσιογράφος Γεωργ.Αρβανίτης.
http://intv.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=383&Itemid=77