Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Μέγας Κανών

Τετάρτη : Όρθρος-Ώρες-Εσπερινός-Προηγιασμένη  6.00’-9.15’ πμ 
                                                                Απόγευμα μ.Απόδειπνο & Μέγας Κανών: 6 - 7.30 μμ
                                                                
Πέμπτη: Όρθρος-Ώρες-Εσπερινός-Προηγιασμένη  6.00’-9.15’ πμ 
                                                                Απόγευμα Μ.Απόδειπνο: 6 - 7 μμ