Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Γ' Εβδομάς Νηστειών
Ξένον τόκον ἰδόντες ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου͵ 
τὸν νοῦν εἰς οὐρανοὺς μεταθέντες...

ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θαυμακού κ.κ.Ιάκωβος
θα χοροστατήσει κατά τους Χαιρετισμούς
την Παρασκευήν 5 Απριλίου 2013
στον Ι.Ναό Αγ.Μαρίνης Θησείου.Προσκυνήσεως ἡμέρα τοῦ τιμίου Σταυροῦ, δεῦτε πρὸς τοῦτον πάντες.
Τῆς γὰρ Ἐγέρσεως Χριστοῦ, τὰς αὐγὰς φωτοβολῶν, προτίθεται νῦν.
Αὐτὸν ἀσπασώμεθα ψυχικῶς ἀγαλλόμενοι.  


ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θαυμακού κ.κ.Ιάκωβος
θα λειτουργήσει
την Κυριακήν 7 Απριλίου 2013
στον Ι.Ναό Αγ.Γεωργίου & Αγ.Ειρήνης Παπάγου.

ο δε Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαλώνων κ.κ.Αντώνιος
θα χοροστατήσει στους Χαιρετισμούς
στον Ι.Ν.Αγ.Μαρκέλλας Βοτανικού
και θα λειτουργήσει
στον Αγ.Κων/νον Κοζάνης.