Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Πάσχα Κυρίου στην Μονή

Δεύτε λάβετε φως

Διαγενομένου του Σαββάτου..

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών..

Ψάλτες και λαός επαναλαμβάνουν εκ ψυχής

πλήθη λαού μετέχουν με αγαλλίαση ψυχής
όλοι κατανυγμένοι, ευλαβικοί
πρόσωπα που λάμπουν από θεία χαρά

ανάταση ψυχών
όλες οι ηλικίες αδελφωμένες
θυμίαση της θ' ωδήςΜεγ.Είσοδος

Κατηχητικός Λόγος & Ευλογία Αυγών

Απόλυσις

Διανομή ευλογίαςο Ναός Αναστάσιμος