Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Μνήμη Οσίου ΝικοδήμουΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΣτὶς 13/14 Ἰουλίου 2013 (Σάββατον πρὸς Κυριακὴν)

θὰ τελεσθῆ Ἱ. Παννυχὶς εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱ.Μονῆς μας

ἀπὸ 9:00΄ μμ ἕως 11:00΄ μμ

εἰς τιμὴν καὶ μνήμην

τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.

9 μμ  Μικρὸν Ἀπόδειπνον καὶ Χαιρετισμοὶ τοῦ Ἁγίου.

10 μμ Μέγας Ἑσπερινὸς μετ᾿ Ἀρτοκλασίας.

Τὸ πρωῒ θὰ τελεσθῆ Ὄρθρος καὶ  Θ.Λειτουργία

ἀπὸ 7:00’ ἕως 10:00’ πμ