Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Εσπερινός Προφ.Ηλιού εις Ριζούπολιν

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θαυμακού κ. Ιάκωβος στον Ναόν Προφ.Ηλιού Ριζουπόλεως.