Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Εορτή Πολυτέκνων

Την 1ην Αυγούστου εορτάζουν οι 7 Μακκαβαίοι Παίδες μετά της μητρός αυτών Σολομονής και του διδασκάλου αυτών Ελεαζάρου.

Ο Σύλλογος "Φίλοι των Πολυτέκνων", ο οποίος τιμά τους Αγίους ως προστάτες της Πολυτέκνου Οικογενείας, θα συμμετάσχει στην Θ.Λειτουργία της Μονής Πετράκη με εκκλησιασμό και Αρτοκλασία υπέρ των προστατευομένων οικογενειών. Π.Ε.ΦΙ.Π.

Πανελλήνια Ένωση Φίλων Πολυτέκνων

Ακαδημίας 78Δ, 106 78 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα   210.38.38.496  210.38.22.586

pefip@otenet.gr ή info@pefip.gr

http://pefip.gr/   

 

«Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια» (Ε.Π.Ο.)

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο της Π.Ε.ΦΙ.Π.

Διαβάστε σε μορφή pdf

http://pefip.gr/?page_id=77