Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΑΥΜΑΚΟΥ Κ. ΙΑΚΩΒΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013