Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ
ΜΟΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
17-9-2013