Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ Τ. ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙ
ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ Τ. ΣΤΑΥΡΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
21-09-2013