Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ιερά Αγρυπνία είς το καθολικό της Ιεράς Μονής Πετράκη επί τη Μνήμη της Αγίας Αικατερίνης

Από την Ιερά Αγρυπνία είς το καθολικό της
Ιεράς Μονής Πετράκη
επί τη Μνήμη της Αγίας Αικατερίνης