Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Κτητορικόν Μνημόσυνον

Από το κτητορικόν Μνημόσυνον της
Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη
07/02/2014