Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Κυριακή τών Βαϊων 13-04-2014

Από τήν  Θ. Λειτουργία
είς τόν Ι. Ναόν
Αγ. Παύλου 
Οδού Ψαρρών