Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Απο τήν ακολουθία του Νυμφίου 14-04-2014

Απο τήν ακολουθία του Νυμφίου
είς τόν Ι. Ναόν
Αγ. Κων/νου Μοσχάτου