Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Του Ακαθίστου Ύμνου

Από τήν Ακολουθία του
Ακαθίστου Ύμνου
είς τόν Ιερόν Ναόν Αγ. Νικολάου Καλλιθέας
04-04-2014