Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Από τήν Θ. Λειτουργία 
είς τόν Ιερόν Ναόν
Υψώσεως Τιμίου Σταυρού - Χολαργού
21-05-2014