Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Από τόν Πανηγυρίζοντα 
Ιερόν Ναόν 
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης - Μοσχάτου
20-21/05/2014