Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Κυριακή τής Αγ. Πεντικοστής 08-06-2014

Από τήν Θ. Λειτουργία 
είς τόν Ι. Ναόν 
Αγ. Παντελεήμονος - Αχαρνών
Κυριακή τής Αγ. Πεντικοστής 
08-06-2014