Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ι. Ναός Αγίας Ζώνης -Κυψέλης 30-31/08/2014

Από τόν πανηγυρίζοντα
Ι. Ναόν
Αγίας Ζώνης -Κυψέλης
30-31/08/2014