Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Από τήν Αγρυπνία
είς το Καθολικόν τής
Ιεράς Μονής Ασωμάτων -Πετράκη
14/15-09-2014