Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Από τήν Θ. Λειτουργία
είς τόν Ιερόν Ναόν 
Αγίας Μαρίνης - Θησείου
28-09-2014