Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ 2015

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ  ΠΕΤΡΑΚΗ

          Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἀπό πολύ νωρίς στήν Ἐκκλησία μας τιμήθηκαν οἱ Ἅγιοι μας καί τά ἱερά Λείψανα τους.

            Οἱ Χριστιανοί μέ αὐτοθυσία τά περισυνέλεγαν ἀπό τόν τόπο τοῦ μαρτυρίου τους καί μέ πολύ σεβασμό τά ἔθαπτον. Μέ τά ἅγια Λείψανα τῶν μαρτύρων θεμελίωναν τούς Ἱερούς Ναούς καί ἐτίθεντο εἰς προσκύνησιν διά εὐλογίαν τῶν  πιστῶν. Ἀναφέρει γιά τήν τιμήν τῶν ἱερῶν Λειψάνων  ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς «προσκυνοῦμεν τά ἱερά Λείψανα ἐπειδή δέν ἀφηρέθη ἀπ’ αὐτά ἡ ἁγιαστική δύναμις, ὅπως δέν ἀπεχωρίσθη καί ἡ θεότης ἀπό τό Δεσποτικόν Σῶμα τοῦ Κυρίου κατά τόν τριήμερον θάνατον Του».
            Ἡ εὐλογημένη πατρίδα μας γέμει, ἀπό Ἱερά Προσκυνήματα ὅπου φυλάσσονται Σκηνώματα ἁγίων Λειψάνων ἤ τεμάχια αὐτῶν.  Εἶναι οἱ προστάτες τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί οἱ φρουροί τοῦ Ἔθνους μας. Σ’ αὐτούς θά ἀφιερώσουμε τίς ἀγρυπνίες τοῦ παρόντος χρόνου γιά νά τούς ζητήσουμε τήν βοήθειαν τους στούς πνευματικούς μας ἀγῶνας, ἀλλά καί νά τούς παρακαλέσουμε γιά τήν προστασία τῆς πατρίδος μας, νά πραγματοποιεῖ τήν ἱστορική της πορεία, ὡς πατρίδα περιουσίου λαοῦ, ἔχουσα ἀποστολή τή φανέρωση τοῦ Θεοῦ στή ζωή τῶν λαῶν.

Ὁ Καθηγούμενος
  
Ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβος


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Τετάρτη 21 πρός Πέμπτη 22 Ὁσίου Ἰωσήφ τοῦ Ἡγιασμένου, τοῦ Κρητός

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Τετάρτη 18 πρός Πέμπτη 19 Ἁγ. Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης

ΜΑΡΤΙΟΣ
Κυριακή 15 πρός Δευτέρα 16 Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Παρασκευή 17 πρός Σάββατον 18 Ὁσίου Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ

ΜΑΙΟΣ
Πέμπτη 14 πρός Παρασκευή 15 Ἁγίου Ἀχιλλίου Ἐπισκόπου Λαρίσης

ΙΟΥΝΙΟΣ
Παρασκευή 5 πρός Σάββατον 6 Ὁσίου Παναγῆ Μπασιᾶ τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ

ΙΟΥΛΙΟΣ
Δευτέρα 13 πρός Τρίτη 14 Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Κυριακή 2 πρός Δευτέρα 3 Ὁσίας Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Τετάρτη 2 πρός Πέμπτη 3 Ἁγίου Νεκταρίου (Ἀνακομιδή Ἱ. Λειψάνου)  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Κυριακή 25 πρός Δευτέρα 26 Ἁγίου Δημητρίου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Παρασκευή 13 πρός Σάββατον 14 Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Παρασκευή 11 πρός Σάββατον 12 Ἁγίου Σπυρίδωνος