Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Από την Αγρυπνία επί τη μνήμη του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ιωσήφ του ηγιασμένου του Κρητός 21 προς 22 Ιανουαρίου!