Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Κυριακή 4 Ιανουαρίου ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ εις την Ιεράν Μονήν Ασωμάτων - Πετράκη