Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Πρόγραμμα Β΄ Εβδομάδος Νηστειών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
Β΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2015


ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Ὀρθοδοξίας)
1. 3. 2015
7 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6 μ.μ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΟΜΙΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
2. 3. 2015
6 – 8 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
3. 3. 2015
6 – 8 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
4. 3. 2015
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Προηγιασμένη Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΠΕΜΠΤΗ
5. 3. 2015
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6. 3. 2015
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Προηγιασμένη Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
7μ. μ. Α) Ἀκολουθία Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
9μ. μ. Β) Ἀκολουθία Β΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ
7. 3. 2015
6 – 8 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἰωάννου Χρυσοστόμου
6 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον