Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ Εβδομάδος Νηστειών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
Γ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2015


ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Γρηγορίου Παλαμᾶ)
8. 3. 2015
7 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
   6 μ.μ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ἙΣΠΕΡΙΝΟΣ
ὉΜΙΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
9. 3. 2015
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Προηγιασμένη Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
10. 3. 2015
6 – 8 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
11. 3. 2015
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Προηγιασμένη Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον

ΠΕΜΠΤΗ
12. 3. 2015
6 –9 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13. 3. 2015
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Προηγιασμένη Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

7μ.μ. Α) Ακολουθία Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
9μ.μ. Β) Ακολουθία Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ
14. 3. 2015
6 – 8 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἰωάννου Χρυσοστόμου
6 μ. μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον