Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πληροφορούμεν τους ευσεβείς προσκυνητάς της Ιεράς ημών Μονής Ασωμάτων Πετράκη ότι, διά λόγους ασφαλείας απεφασίσθη από το Ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής, όπως τα Ιερά Λείψανα των Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης εκάστην Τρίτην και η Τιμία Κάρα της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής εκάστην Παρασκευήν  εκτίθενται προς προσκύνησιν μόνον κατά την ώρα των Ιερών Ακολουθιών ήτοι, 6 -8π.μ. (Όρθρος - Θ. Λειτουργία)& 7 - 8μ.μ (Θ΄- Εσπερινός)

Εκ της Ιεράς Μονής