Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Φέρεται εἰς γνώσιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς ὅτι ἐπί τῇ ἑορτῇ   τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν πανηγυρίζει ἡ Ἱ. Μονή καί αἱ ἀκολουθίαι θά διεξαχθοῦν ὡς κατωτέρῳ.

Σάββατο  7 Νοεμβρίου 2015                    
6 μ. μ.  Μ. Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου  Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου.

Κυριακή  8 Νοεμβρίου  2014                  

 7 π. μ.  Ὄρθρος - Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ       κ. Ἰακώβου.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς